92. Naktis

Ši, Mekos laikotarpio sūra, savo tonu ir tematika yra panaši į ankstesniąją. Joje pridedama, jog Dievas palengvins kelią į gėrį tiems, kurie jį pasirenka, bet taip pat palengvins kelią į blogį, pasirinkusiems piktadarystes. Sūra baigiasi aprašymu dievobaimingo žmogaus, kuris, pagal Korano aiškintojus, buvo Pranašo Muhamedo, tebūnie jam taika, bendražygis Abu Bakras.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Prisiekiu naktimi užklojančia,

2 ir diena nušvintančia,

3 ir Sukūrusiu vyrą ir moterį!

4 Jūsų siekiai yra skirtingi!

5 Tas, kuris aukojo būdamas dievobaimingu,

6 patvirtindamas tai, kas gražiausia –

7 Mes palengvinsim jam link lengviausio.

8 O tam, kuris šykštavo, manydamas, kad jam nieko nereikia,

9 neigdamas tai, kas gražiausia –

10 Mes palengvinsim jam link sunkiausio.

11 Turtai jam nepadės, kai jis garmės ˹Pragaran˺.

12 Iš tiesų, tai Mes vedame ˹tiesiu keliu˺.

13 Iš tiesų, Mums priklauso gyvenimas Ateinantis ir pirmas.

14 Perspėjau jus Ugnimi liepsnojančia!

15 Pateks į ją tik pats nelaimingiausias,

16 melavęs apie tiesą ir nusigręžęs.

17 Bet nutolintas nuo Ugnies bus dievobaimingas,

18 dalinęs savo turtą siekiant apsivalymo,

19 kiekvieną malonę atlyginęs visiškai,

20 trokštantis tik malonės Aukščiausiojo Viešpaties.

21 Jis bus patenkintas.