87. Aukščiausiasis

Priešingai netikinčiųjų sąmokslavimui, minėtam praeitoje sūroje, čia Pranašas Muhamedas, tebūnie jam taika, bei visi tikintieji, yra raginami šlovinti savo Viešpatį. Taip pat šioje Mekos laikotarpio sūroje mūsų žemiškasis gyvenimas yra palygintas su Ateinančiuoju, kuris savo gėriu pastarąjį ženkliai pranoksta.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Šlovink vardą savo Viešpaties Aukščiausio,

2 Kuris sukūrė ir suteikė pavidalą,

3 Kuris nulėmė likimą ir nurodė tiesų kelią,

4 Kuris sukūrė ganyklas,

5 o paskui padarė jas tamsia ražiena!

6 ˹Pranaše Muhamedai˺, Mes mokysime tave skaityti ˹Koraną˺ ir tu nieko neužmirši,

7 išskyrus tai, ką Alachas panorės. Iš tiesų, Jis žino, kas atvira ir kas slepiama.

8 Mes parodysime tau kelią lengviausią.

9 Tad primink, jeigu priminimas suteiks naudos.

10 Atsimins jį dievobaimingas,

11 bet nusigręš nuo jo nedorėlis,

12 kuris degs didžiausioje Ugnyje

13 ir nemirs joje ir nebus gyvas.

14 Laimėjo apvalę save,

15 minėję savo Viešpaties Vardą ir maldas atlikę.

16 Bet jūs teikiate pirmenybę šiam gyvenimui,

17 nors Ateinantis yra geresnis ir ilgesnis.

18 Iš tiesų, tai įrašyta ankstesniuose Raštuose,

19 Raštuose Abraomo ir Mozės!