72. Džinai

Šioje Mekos laikotarpiu apreikštoje sūroje pateikiama istorija, kaip grupė džinų priėmė tikėjimą išgirdę Pranašą Muhamedą, tebūnie jam taika, skaitant Koraną. To kontraste, arabų stabmeldžiai yra kritikuojami už jų užsispyrimą atmetant tiesą. Taip pat jie yra įspėjami apie Teismo Dieną ir jų laukiančias kančias, jeigu jie ir toliau nepriims tikėjimo.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

10 Dabar mes nežinome, ar blogis yra nulemtas esantiems žemėje, ar jų Viešpats trokšta jiems teisingos krypties.

11 Tarp mūsų yra geradariai ir tarp mūsų yra kiti. Mes sekame skirtingais keliais.

12 Mes tapome užtikrinti, kad nesukelsime nesėkmės Alachui žemėje ir negalėsime nuo Jo pabėgti.

13 Kai išgirdome vadovą, patikėjome juo. Priimantys tikėjimą į savo Viešpatį nebijos nei praradimo, nei neteisybės.

14 Tarp mūsų yra paklūstančių ˹Alachui˺ ir nuklydėlių. Paklusę įgijo teisingą vedimą,

15 o nuklydėliai – jie bus Pragaro kuras.’“

16 Jeigu jie patikėtų į Alachą ir eitų tiesiu keliu, Mes suteiktume jiems gausybę geriamo vandens –

17 išbandymui jų. Nusigręžiantys nuo savo Viešpaties atminimo bus Jo priimti į varginančią bausmę.

18 Garbinimo vietos yra skirtos tik Alachui, tad nesišaukite jose vietoj Jo nieko.

19 Bet Alacho tarnui atsistojus maldai skirtai tik Jam, stabmeldžiai beveik užgriuvo jį.

20 Sakyk, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Aš šaukiuosi savo Viešpaties, negarbindamas vietoj Jo jokio stabo.“

21 Sakyk: „Ne mano galioje yra jums pakenkti ar suteikti naudos.“

22 Sakyk: „Niekas negali manęs apsaugoti nuo Alacho, ˹jeigu Jam nepaklusiu˺, ir nerasiu aš prieglobsčio, išskyrus pas Jį.

23 ˹Mano pareiga˺ yra perduoti ˹tiesą˺ iš Alacho ir Jo žinią.“ Nepaklusę Alachui ir Jo Pasiuntiniui bus įmesti Ugnin, būti ten amžinai ir per amžius.

24 Kai matys tai, kas buvo pažadėta, jie sužinos, kas yra silpnesnis pagalbininkais ir kas menkesnis savo skaičiumi.

25 Sakyk: „Aš nežinau, ar artima yra tai, kas jums pažadėta, ar mano Viešpats nustatė tam tolimą laiką.

26 Jis yra Žinantis nematomą ir Jis neatskleidžia to nė vienam,

27 išskyrus Savo išrinktiesiems pasiuntiniams. Jis paskiria angelus sargais prieš juos ir už jų,

28 kad užtikrintų perdavimą Viešpaties žinios. Jis apėmė ˹Savo Žiniomis˺ viską, kas juose, ir laiko įrašus visko.“

1 Sakyk, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Man buvo apreikšta, jog grupė džinų klausėsi ˹Korano˺, tardami: ‘Iš tiesų, mes girdėjome nuostabų skaitymą.

2 Jis veda į teisingą kelią, tad mes tikime juo ir negarbiname vietoj savo Viešpaties nieko.

3 ˹Mes tikime, kad˺ mūsų Viešpats, Išaukštinta Jo Didybė, neėmė sau nei sutuoktinės, nei atžalos,

4 ir kad kvailiai iš mūsiškių sakydavo apie Alachą baisias melagystes.

5 Mes manėme, jog žmonės ir džinai niekada apie Alachą nemeluos.

6 Kai kurie žmonės siekė prieglobsčio pas džinus – tad jie tik padidino jų nedorumą.[1]

[1] Žr.: 6:128.

7 Jie galvojo, kaip ir jūs, jog Alachas neprikels nė vieno.

8 Mes mėginome pasiekti dangus, bet atradome juos pilnus sargybinių ir degančių liepsnų.

9 Mes užimdavome vietas ten, kad pasiklausytume,[1] bet dabar besiklausantys ras liepsną laukiančią jų.

[1] Džinai keliaudavo į dangus, kuriuose klausydavosi angelų perduodamų žinių apie ateitį ir perduodavo jas būrėjams.