73. Apsisiautęs

Ši yra ankstyvo Mekos laikotarpio sūra, kuria Pranašas Muhamedas, tebūnie jam taika, buvo paruošiamas ateities išbandymams. Ji pataria Pranašui siekti atokvėpio maldose, o netikintieji yra perspėti dėl jų laukiančios bausmės.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Tu, kuris apsisiautęs ˹savo drabužiais˺!

2 Praleisk naktį stovėdamas ˹maldoje˺, išskyrus truputį –

3 pusę jos, ar šiek tiek mažiau,

4 ar šiek tiek daugiau – ir skaityk Koraną raiškiai.

5 Iš tiesų, Mes pasiųsime tau Žodį sunkų.

6 Iš tiesų, garbinimas nakties metu yra stipresnis savo poveikiu ir tinkamesnis ˹Korano˺ skaitymui.

7 Iš tiesų, tu esi dieną užsiėmęs ilgai.

8 Atmink Vardą savo Viešpaties ir atsiduok Jam pilnu atsidavimu.

9 Jis yra Viešpats rytų ir vakarų. Niekas nėra vertas garbinimo, išskyrus Jį, tad savo reikalus Jam patikėk.

10 Būk kantrus, ˹Pranaše Muhamedai˺, dėl to, ką jie sako, ir mandagiai jų venk.

11 Palik Man neigėjus, gyvenančius prabangoje, leisk jiems atsipūsti trumpam.

12 Iš tiesų, Mums priklauso pančiai Ugnies,

13 springdantis valgis ir bausmė skausminga –

14 Dieną, kai žemė ir kalnai drebės, ir kalnai taps kopomis bėgančio smėlio.

15 Iš tiesų, Mes siuntėme Pasiuntinį liudininku jums, kaip ir pasiuntinį, kurį siuntėme Faraonui.

16 Bet Faraonas nusižengė pasiuntiniui, tad Mes pagriebėme Jį pražūtingu griebimu.

17 Kaip jūs, netikintieji, apsaugosite save nuo Dienos, kai vaikų plaukai taps žili?

18 Ji privers dangų plyšti pusiau. Jo pažadas bus išpildytas.

19 Iš tiesų, tai yra priminimas. Tegul to norintys renkasi taką pas Viešpatį savo!

20 Iš tiesų, tavo Viešpats žino, kad tu, ˹Pranaše Muhamedai˺, stovi maldose beveik du trečdalius nakties, pusę jos, ar vieną trečdalį, kaip ir esantys kartu su tavimi. Alachas nustato dienos ir nakties ˹laiką˺. Jis žino, kad jūs, ˹tikintieji˺, negalėsite to pakelti, ir priėmė atgailą jūsų. Tad skaitykite ˹maldose˺, ką galite iš Korano. Jis žino, kad kai kurie jūsų bus ligoje, ar keliaujantys žemėje ir siekiantys Alacho dovanų, ar kovojantys vardan Alacho. Tad skaitykite, ką galite iš jo, atilkite maldą, mokėkite išmaldos mokestį, ir duokite Alachui gerą paskolą ˹aukodami labdarai geriems tikslams˺. Ką gero padarote dėl savęs – rasite tai pas Alachą dar geresniu ir didesniu atlygiu. Siekite Alacho atleidimo. Iš tiesų, Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę!