95. Figmedis

Šioje Mekos laikotarpio sūroje pabrėžiama, kad Dievas padarė žmogų pačiu garbingiausiu Savo kūriniu, bet didelė žmonių dalis pasirinko atmesti savo Kūrėją, ir taip tapo prasčiausia kūrinija. Šiuo būdu sūroje yra nurodoma, kad žmogus yra didingiausias Dievo kūrinys, kai jis, turėdamas laisvę rinktis, nusprendžia paklusti Dievo valiai.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Prisiekiu ˹Damasko˺ figa ir ˹Jeruzalės˺ alyvmedžiu,

2 ir Sinajaus kalnu,

3 ir šiuo saugiu miestu [t.y. Meka]!

4 Išties Mes sukūrėme žmogų geriausio pavidalo

5 ir po to grąžinome jį į būseną žemiausią iš žemiausių,

6 išskyrus priėmusius tikėjimą ir dariusius gera – jiems skirtas atlygis neišsenkantis!

7 Tad kas po to jus verčia neigti Atpirkimą?

8 Ar Alachas nėra Išmintingiausias Teisėjas?