94. Atvėrimas

Šioje, Mekos laikotarpio sūroje, kaip ir ankstesnėje, kreipiamasi į Pranašą Muhamedą, tebūnie jam taika, ir kalbama apie tai, kaip jam ir kitiems tikintiesiems bus palengvinta.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Ar neatvėrėme tau krūtinės,

2 ir nenuėmėm naštos,

3 slėgusios tau nugarą,

4 ir neišaukštinom tavo atminimo?

5 Juk iš tiesų, po sunkumo yra palengvėjimas!

6 Iš tiesų, po sunkumo yra palengvėjimas!

7 Tad kai tik atsilaisvinsi, plušėk dar ˹garbindamas Alachą˺

8 ir į Viešpatį savo gręžkis.