89. Aušra

Šioje sūroje, apreikštoje Mekos laikotarpiu, pabrėžiama, kad praeities tironams buvo įvykdytas teisingumas. Taip arabų stabmeldžiams bei visiems engiantiems tikinčiuosius yra pasakoma, jog ir jie nepabėgs nuo teisingumo ir jiems skirto likimo. Piktadariai Teismo Dieną gailėsis savo darbų, o geradariai bus laimingi. Nesidalinantys Dievo dovanomis yra kritikuojami šioje (17–20 eilutės) ir sekančioje sūroje (90:11–16).

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Prisiekiu aušra,

2 ir dešimčia naktų,

3 ir lyginiais bei nelyginiais,

4 ir naktimi, kai ji praslenka!

5 Ar neužtenka šių priesaikų turinčiam supratimą?

6 Argi nematei, kaip pasielgė tavo Viešpats su ãdiečiais

7 iš Irãmo miesto su didinga kolonada,

8 neturinčia prilygstančių jokiuose kraštuose?

9 Ir samūdiečiais, iškalusiais uolose ˹savo namus˺ slėnyje?

10 Ir su Faraonu, stulpų valdovu?

11 Jie peržengdavo visas ribas kraštuose,

12 platindami ten nedorybes.

13 Tad užklupo tavo Viešpats juos su bausmės rykšte.

14 Iš tiesų, tavo Viešpats yra budrus.

15 Kai žmogus yra išbandytas savo Viešpaties dosnumu ir malonėmis, jis sako: „Mano Viešpats pagerbė mane!“

16 O kai jis yra išbandytas aprūpinimo apribojimu, jis sako: „Mano Viešpats pažemino mane!“

17 Ne! Jūs negerbiat našlaičio,

18 neraginat vieni kitų pamaitinti neturtėlį,

19 godžiai vartojate ˹kitų˺ palikimą

20 ir mylite turtus meile aistringa.

21 Ne! Kai žemė bus sutrinta vėl ir vėl,

22 ir ateis tavo Viešpats ir angelai, eilėmis eilėmis,

23 ir bus parodytas Pragaras tądien – tądien prisimins žmogus, ˹dėl ko buvo perspėtas˺. Bet kokia jam nauda iš prisiminimo tada?

24 Jis tars: „Jei tik būčiau pasiruošęs ką nors savo ˹Ateinančiam˺ gyvenimui!“

25 Tądien niekas neskirs jam bausmės, kokią Jis skiria,

26 ir niekas nesukaustys jo grandinėmis, kokiomis Jis sukausto.

27 Siela ramioji!

28 Grįžk pas savo Viešpatį patenkinta, kai tavo Viešpats patenkintas tavimi.

29 Įženk į Mano tarnų ratą

30 ir ženk Mano Rojun!