76. Žmogus

Ši Mekos laikotarpio sūra apibūdina tai, kaip žmogus buvo sukurtas ir kokios Dievo malonės jam buvo skirtos. Dievas davė žmogui jutimus ir protą, padedančius atskirti tiesą nuo melo, ir nurodė tiesų kelią. Jis taip pat davė žmogui laisvą valią rinktis priimant Dievo vedimą. Atlygis pasirinkusiems eiti tiesiu keliu yra apibūdintas keletu eilučių (41–44), tuo tarpu, bausmė jį atmetusiems šioje sūroje apibūdinta tik viena (4 eilutė), tam skiriant daugiau dėmesio sekančioje sūroje. Pranašas Muhamedas, tebūnie jam taika, yra raginamas būti kantriu ir tvirtu bei nepasiduoti netikinčiųjų spaudimui.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Argi nėra tokio laiko, kai žmogus nebuvo vertas paminėjimo?[1]

[1] Tai yra laikas, kai žmogus yra ankstyvoje embriono stadijoje.

2 Iš tiesų, Mes sukūrėme žmogų iš sėklos lašo mišinio, kad išmėgintume jį, tad padarėme jį girdinčiu ir reginčiu.

3 Iš tiesų, Mes jau parodėme jam taką, dėkingas jis buvo ar ne.

4 Iš tiesų, Mes paruošėme atmetusiems tikėjimą grandines, pančius ir deginančią Ugnį.

5 Iš tiesų, teisingieji gers ˹vyną˺ iš taurių, sumaišytą su kafūru,

6 šaltiniu, iš kurio gers Alacho tarnai, tekančiu jų noru.

7 Jie laikosi priesaikų ir bijo Dienos, kurios blogis bus paplitęs,

8 ir dalinasi maistu, nepaisant meilės jam, su vargšais, našlaičiais ir karo belaisviais,

9 ˹sakydami˺: „Mes maitiname jus vardan Alacho, netrokšdami iš jūsų nei atlygio, nei padėkos.

10 Mes bijome iš savo Viešpaties siaubingai niūrios Dienos.“

11 Alachas apsaugos juos nuo tos Dienos siaubo ir suteiks jiems švytėjimą, džiaugsmą

12 ir atlygį už jų kantrybę – Rojaus sodus ir šilko drabužius.

13 Jie sėdės jame atsilošę krėsluose, nematydami karščio ir šalčio.

14 Sodų šešėlis bus virš jų, o jo vaisiai lengvai pasiekiami.

15 Jiems bus patarnauta sidabrinėse lėkštėse ir krištolinėse taurėse,

16 krištolinio sidabro, pripildytomis pagal jų troškimą.

17 Jiems bus duota gerti ˹tyro vyno˺ su imbiero prieskoniu

18 iš jo šaltinio, vadinamo Salsabyl.

19 Jiems patarnaus nesenstantys jaunuoliai. Kai juos matysite, manysite juos esant pabertais perlais.

20 O jeigu apsidairysite, matysite palaimą ir didžią karalystę.

21 Jo gyventojai bus aprengti žaliais drabužiais tyro šilko ir brokato. Jie dėvės sidabro apyrankes ir jų Viešpats duos jiems gėrimą tyrą.

22 ˹Bus tarta˺: „Iš tiesų, tai yra atlygis jums. Jūsų pastangos buvo įvertintos.“

23 Iš tiesų, Jis apreiškė Koraną tau, ˹Pranaše Muhamedai˺, dalimis.

24 Tad būk kantrus dėl savo Viešpaties sprendimo ir nepaklusk jokiam nedorėliui ir nedėkingam iš jų tarpo.

25 Atmink Vardą savo Viešpaties ryte ir vakare,

26 pulk kniūbsčia prieš Jį dalį nakties ir šlovink Jį ilgai nakties metu.

27 Iš tiesų, šie ˹stabmeldžiai˺ mėgsta trumpalaikį gyvenimą, palikdami už savęs sunkią Dieną.

28 Mes sukūrėme juos ir suteikėme jiems formą. Jeigu panorėtume, pakeistume juos kitais.

29 Iš tiesų, tai yra priminimas. Tegul to norintys renkasi taką pas Viešpatį savo!

30 Bet jie negalės jo rinktis, išskyrus Alacho valia. Iš tiesų, Alachas yra Visa Žinantis, Išmintingas!

31 Jis priima ką panori Savo malonėn, bet piktadariams – Jis paruošė jiems bausmę skausmingą.