75. Prikėlimas

Šios Mekos laikotarpio sūros pagrindinė tema yra prikėlimas Teismo Dieną ir atsakas jį neigiantiems. Joje pabrėžiama, kad prikėlimas ir teismas yra neišvengiama realybė. Taip pat joje apibūdinama Dievo galia ir duodami nurodymai Pranašui Muhamedui, tebūnie jam taika, neskubėti skaitant Koraną.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Prisiekiu prikėlimo Diena

2 ir sau priekaištaujančia siela![1]

[1] Sau priekaištaujanti siela yra tikintysis, kuris kaltina save padaręs blogą darbą ir siekia pasitaisyti.

3 Ar žmogus mano, kad negalėsime surinkti jo kaulų?

4 Taip! Mes galime atkurti netgi jo pirštų galiukus.

5 Bet žmogus trokšta neigti tai, kas prieš jį,

6 klausdamas ˹pašaipiai˺: „Kada bus Prikėlimas?“

7 Kai akys bus apakintos,

8 mėnulis užtemdytas

9 ir saulė su mėnuliu sujungti –

10 tądien žmogus sušauks: „Kur pabėgimas?“

11 Ne! Nebus prieglobsčio tada.

12 Tądien visi atsidurs prieš tavo Viešpatį

13 ir visiems bus pranešta, ką jie atsinešė ir ką paliko.

14 Taip! Žmonės liudys prieš save pačius,

15 nepaisant jų pasiteisinimų sukurtų.

16 ˹Pranaše Muhamedai˺, neskubink savo liežuvio, stengdamasis greičiau įsiminti apreikštą Koraną.

17 Iš tiesų, Mums priklauso jį surinkti ir jo skaitymą ˹padaryti lengvu˺.

18 Tad kai Mes perskaitėme apreiškimą ˹per angelą Gabrielių˺, sek jo skaitymu.

19 Mums priklauso jį padaryti aiškiu.

20 Ne! Jūs mylite šį trumpalaikį gyvenimą

21 ir apleidžiate Ateinantįjį.

22 Tądien, kai kurie veidai bus šviesūs,

23 žiūrintys į savo Viešpatį,

24 o kiti veidai bus tamsūs,

25 manantys, kad kažkas baisaus nutiks jiems.

26 Ne! Kai siela pasieks raktikaulį ˹žmogui mirštat˺

27 ir bus tarta: „Kas jį išgydys?“

28 Bet mirštantysis supras, jog atėjo jo laikas atsiskirti,

29 ir tada jo kojos bus surištos ˹drobule˺.

30 Tądien jie bus suvaryti pas tavo Viešpatį.

31 Jis netikėjo ir nesimeldė,

32 bet neigė ir nusisuko,

33 tada žengė pas savo žmones, pilnas pasididžiavimo.

34 Vargas tau! Vargas!

35 Darkart vargas tau! Vargas!

36 Ar žmogus mano, jog buvo paliktas be tikslo?

37 Ar jis nebuvo ištryškęs sėklos lašas?

38 Tada tapo kraujo krešulėliu ir tada Jis suformavo jį pagal proporciją,

39 padarydamas iš jo abi lytis, vyro ir moters.

40 Ar šis ˹Kūrėjas˺ nėra Galintis sugrąžinti mirusius gyvenimui?