55. Maloningasis

Ši Mekos laikotarpio sūra kviečia žmones ir džinus pripažinti nesuskaičiuojamas Dievo malones, vis kartodama retorinį klausimą: „Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?“ Vienas Dievo vardų yra Maloningasis, kuriuo ir pavadinta ši sūra. Ji apibūdina pasaulio pabaigą ir pavaizduoja Rojaus sodų malonumus. To priešpriešoje yra pateikiamas trumpas Pragaro apibūdinimas.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

21 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

22 Iš jų abiejų atėjo perlai ir koralai.

23 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

24 Jam priklauso laivai su pakeltomis burėmis, plaukiantys jūroje lyg kalnai.

25 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

26 Visa, kas yra, išnyks,

27 bet tavo Viešpats,[1] pilnas Didingumo ir Garbės, išliks amžinai.

1 Maloningasis!

2 Išmokė Korano,

3 sukūrė žmogų,

4 išmokė jį iškalbingumo.

5 Saulė ir mėnulis ˹keliauja˺ tikslia orbita.

6 Žolės ir medžiai lenkiasi ˹Alachui˺.

7 Jis iškėlė dangų ir sukūrė balansą,

8 kad nepažeistumėte balanso.

9 Sverkite teisingai ir nepadarykite balanso netinkamu.

10 Jis išskleidė žemę būtybėms visoms.

11 Joje yra vaisiai ir datulių palmės, subrandinančios datulių kekes,

12 ir grūdai su lukštais ir stiebais, ir saldūs augalai.

13 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

14 Jis sukūrė žmogų iš skambaus molio, lyg naudojamo indams ˹gaminti˺,

15 ir džinus – Jis sukūrė juos iš bedūmės ugnies liežuvio.

16 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

17 ˹Jis yra˺ dviejų rytų ir dviejų vakarų Viešpats.[1]

[1] Du rytai ir du vakarai šioje eilutėje reiškia saulės leidimosi ir kilimo vietas, kurios pasikeičia žiemos ir vasaros laikotarpiais.

18 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

19 Jis leido laisvai tekėti dvejoms jūroms ˹gėlo ir sūraus vandens˺, susitinkančioms kartu.

20 Tarp jų yra barjeras, kurio jos negali peržengti.[1]

[1] Žr.: 25:53 išnašą.

[1] Verčiant pažodžiui: „Viešpaties Veidas.“ Arabų kalbos išsireiškimuose objekto veidas dažnai reiškia jo visumą.

28 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

29 Visa, kas danguose ar žemėje, yra priklausoma nuo Jo. Kiekvieną dieną Jis ˹užsiima˺ reikalais![1]

[1] Suteikdamas garbę ar pažeminimą, gyvenimą ar mirtį, ir t.t.

30 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

31 Greitai Mes pasirūpinsime jumis ˹teisme˺, o jūs abu!

32 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

33 Džinų ir žmonių sambūriai! Jeigu turite galios peržengti dangaus ir žemės ribas, tada perženkite ˹jas˺! Bet jūs niekada to nepajėgsite be Alacho leidimo.

34 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

35 Ugnies liežuviai ir ˹išlydytas˺ varis bus pasiųsti ant jūsų, ir negalėsite nuo jų apsiginti.

36 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

37 ˹Kaip bus siaubinga˺, kai dangus perskils pusiau ir pataps lyg rožės raudonumo alyva!

38 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

39 Tądien nebus paklausta apie nuodėmes iš žmonių ir džinų, ˹nes tai bus žinoma iš jų veidų spalvos˺.

40 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

41 Nusikaltėliai bus žinomi pagal savo ženklus, ir jie bus sugriebti už savo plaukų kuodų bei pėdų.

42 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

43 Tai yra Pragaras, kurį nusikaltėliai neigė.

44 Jie vaikščios tarp jo ir deginančio vandens!

45 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

46 Bet bijančiam stoti prieš savo Viešpatį ten bus du Rojaus sodai.

47 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

48 Su vešliomis šakomis.

49 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

50 Juose bus du tekantys šaltiniai.

51 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

52 Juose bus visi vaisiai, dviejų rūšių.

53 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

54 ˹Tikintieji˺ sėdės krėsluose, dengtuose šilko audiniu, o dviejų Sodų vaisiai jiems bus pasiekiami ranka.

55 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

56 Abiejuose bus tyros mergelės, kurių joks vyras ar džinas nėra lietęs anksčiau.

57 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

58 ˹Savo grožiu˺ jos yra kaip rubinai ir koralai.

59 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

60 Ar yra kitas atlygis gėriui, išskyrus gėrį?

61 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

62 Ir žemiau šių dviejų bus kiti du Rojaus sodai.

63 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

64 Tamsiai žalios spalvos.

65 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

66 Juose bus du tekantys šaltiniai.

67 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

68 Juose bus vaisiai, datulių palmės ir granatmedžiai.

69 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

70 Juose bus gerosios mergelės.

71 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

72 Rojaus mergelės, apsaugotos paviljonuose.

73 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

74 Kurių joks vyras ar džinas nėra lietęs anksčiau.

75 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

76 ˹Tikintieji bus˺ sėdintys ant žalių pagalvių ir gražių kilimų.

77 Tad kuriuos savo Viešpaties Palaiminimus jūs abu neigsite?

78 Tegul Palaimintas būna tavo Viešpaties, Didybės ir Garbės Turėtojo Vardas!