1. Atveriančioji

Ši sūra, taip pat vadinama „Korano Motina“, yra pati svarbiausia visame Korane. Ji nusako žmogaus ryšį su Dievu, kuris yra pagrįstas ne tik viltimi gauti Dievo gailestingumą bei malonę, bet ir Jo bausmės baime. Šioje sūroje Dievas yra Maloningiausiasis, Suteikiantis Malonę, Kurio mes prašome pagalbos ir vedantis tiesiu keliu. Bet taip pat Jis yra Karalius, garbinamas ir galintis mus paklaidinti.

1 Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę.[1]

2 Šlovė ir dėkingumas Alachui – Viešpačiui pasaulių,[2]

3 Maloningajam, Suteikiančiam Malonę,

4 Atpildo Dienos Karaliui![3]

5 Tave vienintelį mes garbiname ir Tavęs vienintelio prašome pagalbos.

6 Vesk mus tiesiu keliu!

7 Keliu tų, kuriems suteikei malonę,[4]bet ne keliu užsitraukusiųjų pyktį ir ne keliu paklydusiųjų.[5]

[1] Visos Korano sūros, išskyrus vieną, prasideda šiais žodžiais, vadinamais basmala. Jais yra išreiškiama tai, jog Koranas yra skaitomas pradedant Dievo vardu ir tuo siekiant Dievo pagalbos. Taip pat šie žodžiai primena, kad Dievas yra Maloningasis, Kurio malonė aprėpia visus Jo kūrinius, ir jog Jis yra Suteikiantis Malonę, teikiantis ypatingą malonę tikintiesiems priimdamas juos į Rojų.

[2] T.y. viso, kas egzistuoja, įskaitant žmonių, gyvūnų, džinų ir angelų pasaulius. Žodis „Viešpats“ yra verčiamas iš arabų kalbos žodžio Rabb. Tačiau žodis Rabb turi daug platesnę reikšmę nei „Viešpats“, reiškiantis asmenį, turintį valdžią. Rabb apima ne tik valdžios, kaip galios išraišką, bet ir valdžią kaip pareigą išlaikyti, suteikti, apsaugoti ir duoti savo valdytiniui. Rabb reiškia Valdovą, kuris išlaiko savo valdytinius, juos maitina, saugo ir suteikia viską, kas jiems reikalinga.

[3] T.y. Prikėlimo Diena, kai žmonėms bus atlyginta už gerus darbus gailesčiu ir malone, o už blogus darbus – teisingumu.

[4] Šioje eilutėje verta atkreipti dėmesį į tai, kad Dievas kildina malonę iš Savęs, bet pyktį ir paklydimą nusako neutraliu tonu. Taip yra, nes Dievo malonė – dovana, o pyktis ir paklydimas – užtarnauta bausmė.

[5] Baigus skaityti šią sūrą maldos metu sakomas žodis Amīn, kuris reiškia „Dieve, atsakyk į mano maldą!“