Vertėjo pratarmė

Pranašas Muhamedas, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, siekdamas atsiriboti nuo visuomenės, kartkartėmis patraukdavo į Hiros kalne esančią olą. Čia jis galėjo ramiai apmąstyti jį slėgusius klausimus ir ieškoti būdo suartėjimui su Dievu – savo Kūrėju. Būtent šioje vietoje jis gavo pirmąjį apreiškimą, perduotą angelo Gabrieliaus: „Skaityk! Vardu savo Viešpaties, Sukūrusio – Sukūrusio žmogų iš krešulėlio. Skaityk! Tavo Viešpats yra Dosniausias, išmokęs rašikliu, išmokęs žmogų to, ko jis nežinojo“ [Koranas 96:1–5].

Atsakydami į šį kvietimą, nuo Pranašo iki šiandienos, musulmonai laiko Koraną pačia svarbiausia knyga savo gyvenime. Dėl šios priežasties iš visų šiandien pasaulyje skaitomų knygų Koranas yra pati skaitomiausia. Kiekvienas musulmonas jį skaito iš atminties ar klausosi jo maldose, mažiausiai penkis kartus dienoje. Milijonai žmonių yra išmokę jį atmintinai ir šimtai milijonų nepraleidžia dienos nepažvelgę į jo puslapius. Nėra nė akimirkos, kai jo neskaito tūkstančiai žemės gyventojų.

Tačiau Koranas yra daugiau nei tik religinis tekstas. „Šis Raštas – be jokios abejonės – yra vadovas dievobaimingiems“ [Koranas 2:2]. Jis yra vadovas, nurodantis, kaip gyventi teisingą gyvenimą, bei atsakantis į žmogų slegiančius dvasinius klausimus. Jis moko apie Dievo vienumą, teisingumą, moralę, bendruomenės svarbą ir galutinį tikslą – amžiną gyvenimą po mirties. Kiekvienas skyrius (sūra) ir kiekviena eilutė (ajãtas) Korane yra svarbus ir turintis gilią prasmę. Koranas nėra paprastas tekstas. Jis reikalauja nuodugnaus studijavimo, paremto Korano aiškinimo (tafsīr) tradicija. Per šią tradiciją, Koranas yra apsaugotas nuo iškraipymų ir neteisingų interpretacijų.

Koranas moko apie toleranciją, meilę ir gailestingumą, skatina musulmonus būti supratingiems kitų kultūrų ir tikėjimų atžvilgiu. Nors Korane islamas yra pateikiamas kaip vienintelė teisinga religija, jame išreiškiama tolerancija šios tiesos nepriimantiems: „˹Tai yra˺ tiesa iš jūsų Viešpaties. Tegul priima tikėjimą, kas nori, ir tegul atmeta, kas nori“ [Koranas 18:29]. Jame taip pat pabrėžiamas svarbus vaidmuo, kurį moterys atlieka visuomenėje, ir skatinama lygybė bei teisingumas.

Korano grožis slypi ne tik jo žodžiuose, bet ir kalboje. Korano kalba yra ypatingai poetiška ir galinga. Jo skaitymas arabų kalba yra ne tik maldos forma, bet ir meninė išraiška. Korano skambesys, kurio, deja, joks vertimas negali perteikti, kai jis skaitomas garsiai, sukelia gilų dvasinį patyrimą.

Nors Koranas yra šventas musulmonų tekstas, jis taip pat yra svarbus istorinis dokumentas visam pasauliui. Jis suteikia įžvalgų į ankstyvąjį islamo laikotarpį ir padeda suprasti šiuolaikinę musulmonų pasaulėžiūrą. Tačiau jo mokymai išlieka amžini ir universalūs, liečiantys kiekvieną musulmonų visuomenės gyvenimo aspektą. Nuo asmeninės higienos iki socialinio teisingumo, nuo šeimos iki tarptautinių santykių, Koranas yra vadovas, nurodantis kaip gyventi harmoningą ir prasmingą gyvenimą.

Taip pat, Koranas yra revoliucingas Raštas. Jis kardinaliai pakeitė ne tik 7-ojo amžiaus Arabijos pusiasalio gyvenimą, bet ir visą pasaulį. Pastarąjį tūkstantmetį jis įtakojo tiek vakarų, tiek rytų kultūras, skatino užmegzti ryšį su žmogaus Kūrėju, mokė apie teisingumą ir lygybę, bei suteikė kelrodę šiame pasaulyje gyvenantiems žmonėms.

Šio vertimo, kurį laikote rankose, tikslas, yra padaryti Korano mokymus ir išmintį prieinamais kiekvienam lietuviui. Tačiau, kaip kiekvienas vertimas, jis turi trūkumų ir yra, pirmiausia, vertėjo interpretacija, kurios nedera prilyginti originalui. Dėl šios priežasties, turiu pareigą pakartoti, kiek perfrazavus, Muhamedo M. Pickthall, vieno dvidešimtojo amžiaus Korano vertėjų, išsakytus žodžius, jog „Koranas negali būti išverstas... Ruošiant šį vertimą, kuris jums pateikiamas, buvo dedamos visos pastangos pasirinkti tinkamą kalbą. Tačiau rezultatas nėra Šlovingasis Koranas, tas nepakartojamas simfonijos garsas, kuris verčia žmones ašaroti ir patirti ekstazę. Tai yra tik bandymas lietuviškai pateikti Korano reikšmes ir galbūt šiek tiek jo žavesio. Šis vertimas niekada negalės pakeisti originalaus Korano, ir jis nėra skirtas tai padaryti.“

Paulius Bergaudas

Jungtinė Karalystė, Kembridžas, 2024