Padėka

Visa šlovė ir dėkingumas Dievui, suteikusiam galimybę ir reikiamas žinias šiam vertimui atlikti. Be Jo pagalbos niekas negali įvykti, tad pirmiausia Jam esu dėkingas.

Šis vertimas yra produktas keleto metų trukusių arabų kalbos ir islamo studijų Malaizijoje. Svarbi padėka tenka visiems mokytojams ir draugams, kantriai kentusiems mano arabų kalbos praktiką ir davusiems vertingus patarimus siekiant islamo mokslų. Šios studijos nebūtų tapusios realybe be Romo Jakubausko pagalbos, kurio dėka gavau joms reikalingą finansinę paramą. Už tai liksiu amžinai dėkingas.

Neapsakomas ačiū yra skiriamas visiems savanoriams prisidėjusiems prie vertimo tobulinimo ir redagavimo. Turiu padėkoti Gintarei Bieliauskaitei, atlikusiai praktiką Islamo Centre, už viso vertimo redagavimą; Simonai Jokšaitei už atidų viso juodraščio peržiūrėjimą bei daugybę komentarų ir klausimų, kurie buvo neįkainojami; Kristinai Bertulytei, už pagalbą taisant juodraštį; Henrietai Aidarovai už atidžią ir vertingą juodraščio korektūrą; ir Aušrinei Bergaudienei bei Eglei Aminai Elmahdy už galutinį vertimo dalių koregavimą. Be šių asmenų, šis vertimas jokiu būdu nebūtų toks, koks yra. Visos likusios klaidos, žinoma, lieka mano paties atsakomybei.

Taip pat turiu padėkoti ir savo magistro bei doktorantūros studijų vadovui, Profesoriui Andrew Marsham, kurio supratingumas ir pastovi parama studijų metu Kembridžo Universitete padėjo atrasti laiko vertimui.

Svarbi padėka tenka Turkijoje gyvenantiems Uigūrams, kurie, nepaisant sunkios ekonominės padėties, nusprendė atiduoti savo surinktas santaupas šio Korano leidimui. Matymas, kaip kai kurie studentai sunešė savo sutaupytas monetas tam, kad šis vertimas pasiektų mano tautiečius lietuvius, išspaudė ne vieną ašarą.

Galiausiai, privalau padėkoti savo tėvams, Airidui ir Aušrinei, bei Marijai, savo sutuoktinei, už jų paramą, finansinę ir dvasinę, be kurios šis vertimas nebūtų virtęs realybe.