Įvyko paskaita „Mokslas Islamo civilizacijoje: praeitis ir dabartis“

2/13/2023

2023 Vasario 12 Islamo centro iniciatyva įvyko virtuali paskaita, kurioje buvo pristatomi ne tik mokslo atradimai Islamo civilizacijos praeityje, bet ir aptartos Korano eilutės ir Pranašo Muhamedo mokymai, kurių laikymosi dėka Islamo civilizacija pasiekė tiek daug.

Pradžioje buvo pristatyta tai, jog kaip ir vakarų, islamo civilizacija atsirado ne iš vakuumo, bet apėmė ankstesniųjų civilizacijų palikimą. Tada buvo aptarti kelis asmenys prisidėję prie islamo civilizacijos kūrimo savo moksliniu ar socialiniu indėliu.

Toliau, pagal pagrindinius gyvenimo nuopelnus pristatyti to meto mokslininkai ir filosofai – Abu al-Kasim, išleidęs chirurgijos enciklopediją, naudotą Europoje ateinančius 500 metų, Muhamed Ibn Mūsa – algebros pradininkas, Muhamed al-Idrisi – asmuo, nubraižęs pirmąjį pasaulio žemėlapį, Ibn Khaldūn – sociologijos pradininkas, Ibn Kayim – psichologijos pradininkas. Taip pat trumpai aptartos ir to meto nusipelniusios moterys – plačiausiai kalbėta apie pirmojo universiteto pasaulyje įkūrėją Fatima el Fihri.

Pirmasis sąraše buvo Pranašas Muhamedas, kuris yra ne tik islamo pranašas, bet kurio dėka, vos atsiradus islamui, musulmonai pradėjo laikytis šiuolaikinės higienos.

Paminėtas stulbinantis faktas, jog moterys tais laikais buvo pripažintos svarbiomis moksliniame gyvenime, kad jos, mokytos savo tėvų, kartais žiniomis pralenkdavo net kitus vyrus.

Antroje paskaitos pusėje buvo aptartas liūdnas faktas apie islamo šalių atsilikimą šiais laikais ir vieną iš svarbiausių to priežasčių – kolonizaciją, nustojimą laikytis to, ko laikėsi ankstesnės musulmonų kartos, pasiekusios stulbinančių pasiekimų.

Istorijos faktai, išdėstyti šioje paskaitoje, parodė kaip realistiškai veikia tai, kai žmogaus gyvenimo ir veiklos tikslas yra ne tik žemiškieji dalykai, bet ir dvasiniai, ir kai yra noras būti naudingu kitam daugiau nei sau, tuomet toks gyvenimas ir tokia veikla atneša sėkmę.

Savo ruožtu, savanaudiškumas didelę dalį sėkmės lyg vagis pavagia. Paskaitoje pristatyta medžiaga taip pat liudija, kad dabartinis musulmoniškų šalių atsilikimas išsivystė ne vien dėl jų kaltės, bet ir dėl tokių istorinių aplinkybių kaip kolonializmas ir vakarų imperializmas.

Paskaitos įrašą galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą: