97. Galybės Naktis

Ankstesnėje sūroje buvo nusakytas pirmasis Korano apreiškimas, o šioje, taip pat Mekos laikotarpio sūroje, kalbama apie naktį, kai jis buvo apreikštas.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Iš tiesų, Mes apreiškėme šį ˹Koraną˺ Galybės Naktį.

2 Ir kas tau leis žinoti, kas Galybės Naktis yra?

3 Galybės Naktis yra geresnė už tūkstantį mėnesių.

4 Joje angelai ir Dvasia [t.y. angelas Gabrielius] nusileidžia savo Viešpaties leidimu, kiekvienam sprendimui ˹nulemtam˺.

5 Ji yra taika, iki aušros prašvitimo!