84. Atsivėrimas

Šį sūra buvo apreikšta Mekos periodu. Joje žmogui primenama apie milžinišką Dievo galią ir tai, jog Jam mūsų prikėlimas Teismo Dienai bus vieni niekai. Ši sūra yra trejų ankstesnių sūrų kulminacija, užbaigianti jų pagrindinę temą apie Prikėlimo Dieną. Dangaus ir žemės paklusimas Dievo įsakui šioje sūroje yra pateikiamas kontraste pasipūtusių netikinčiųjų, kurie nepaklūsta Dievui.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Kai dangus atsivers

2 ir paklus savo Viešpačiui, kaip jam priklauso,

3 ir kai žemė bus išlyginta

4 ir ištuštėdama išmes viską, kas joje,

5 ir paklus savo Viešpačiui, kaip jai priklauso.

6 Žmogau! Tu veržiesi pas savo Viešpatį sunkiu darbu ir tu Jį sutiksi!

7 Kam bus jo įrašas įteiktas į dešinę,

8 su tuo bus lengvai atsiskaityta

9 ir sugrįš jis pas savo žmones džiaugsmingas.

10 O kam bus jo įrašas įteiktas iš už nugaros,

11 tas šauksis sau pražūties,

12 žengdamas Liepsnon.

13 Jis savo žmonių tarpe buvo džiaugsmingas,

14 galvojantis, kad negrįš ˹pas Alachą˺.

15 Taip! Jo Viešpats jį matė.

16 Ne! Prisiekiu prieblandos žara,

17 naktimi ir tuo, ką ji apgaubia,

18 bei pilnatimi –

19 jūs keliausite iš vienos būsenos į kitą![1]

[1] T.y. žmogus „keliaus“ iš gyvenimo į mirtį ir iš mirties į Ateinantį gyvenimą.

20 Kas jiems yra, kad jie netiki

21 ir, kai jiems skaitomas Koranas, nepuola kniūbsčia?

22 Taip! Netikintieji tai neigia,

23 bet Alachas žino geriau, ką jie slepia.

24 Tad pradžiugink juos žinia apie skausmingą bausmę,

25 išskyrus priėmusius tikėjimą ir dariusius gera, jiems skirtas atlygis neišsenkantis!