80. Susiraukė

Praėjusi sūra baigėsi paminėjimu, jog Pranašas Muhamedas, tebūnie jam taika, yra tik įspėjimo davėjas bijančiam Valandos. O ši, taip pat Mekos laikotarpio sūra, buvo apreikšta kontekste, kai Valandos bijantis žmogus atėjo pas Pranašą prašydamas žinių. Jis buvo aklas ir nežymus asmuo, bet įsiterpė į Pranašo diskusiją su svarbiu Mekos didžiūnu. Dėl nemandagaus įsiterpimo, Pranašas parodė suirzusią veido išraišką. Dievas atsakė į šį veiksmą papeikimu, nes Pranašo tikslas, minėtas praėjusiose sūroje, yra skirti dėmesį dievobaimingiems, nepaisant jų statuso, tad pirmenybė turi būti skiriama būtent jiems, nesvarbu su kokiu svarbiu asmeniu Pranašas tuo metu turėtų reikalų.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Susiraukė ir nusigręžė,

2 nes atėjo pas jį aklasis.

3 Bet tu negali žinoti, galbūt jis taps tyru,

4 arba jam bus priminta ˹apie Alachą˺, ir priminimas atneš jam naudos.

5 Bet manančiam, kad jam nieko nereikia –

6 tu jam dėmesį skiri,

7 nors ir nebus tau kaltės, jeigu jis netaps tyru.

8 O ateinančiam pas tave su troškimu ˹mokytis˺ –

9 bijančiam ˹Alacho˺ –

10 tu jam nedėmesingas.

11 Ne! Iš tiesų, tai Priminimas.

12 Tegul prisimena jį to norintys.

13 ˹Jis yra˺ garbinguose ritinėliuose,

14 išaukštintuose ir išgrynintuose,

15 ˹nešamas˺ raštininkų rankomis,

16 kilnių ir paklusnių.

17 Teprakeiktas būna žmogus! Koks jis nedėkingas!

18 Iš ko Jis sukūrė jį?

19 Iš lašo jį sukūrė ir nustatė jo formą.

20 Tada padarė kelią jam lengvu,

21 ir po to suteikė mirtį ir jį palaidojo.

22 Tada, kai Jis panorės, prikels jį.

23 Bet ne! Nevykdė ˹žmogus˺ Jo įsakymo.

24 Tegul pažvelgia žmogus į savo maistą:

25 Mes išpylėme vandenį liūtimis,

26 tada įskėlėme žemėje įskėlimus

27 ir išauginome joje grūdus,

28 vynuoges ir daržoves,

29 alyvuoges ir datulių palmes,

30 vešlius sodus,

31 vaisius ir žolę –

32 jūsų pačių ir jūsų galvijų aprūpinimui.

33 Kai ateis Kurtinantis Garsas –

34 tądien vyras bėgs nuo savo brolio

35 ir nuo motinos ir tėvo,

36 ir nuo žmonos ir vaikų.

37 Kiekvienam žmogui tądien užteks rūpesčių savo.

38 Kai kurie veidai tądien bus švytintys,

39 besišypsantys, džiaugsmingi.

40 O kiti veidai tądien bus padengti dulkėmis,

41 uždengti tamsuma –

42 šie yra atmetantys tikėjimą, nedori.