69. Neišvengiama Realybė

Šioje sūroje, apreikštoje Mekos laikotarpiu, aptariama šio gyvenimo bausmė, primenant apie anksčiau sunaikintas tautas, bei bausmę Ateinančiame gyvenime. Tikinčiųjų apdovanojimas yra pateikiamas kontraste apdovanojimo netikintiesiems. Paskutinė sūros dalis paneigia argumentus prieš Pranašą, tebūnie jam taika, ir Koraną bei patvirtina jų teisumą.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

12 kad padarytume tai priminimu jums, ir kad suvokianti ausis tai suvoktų.

13 Kai bus papūsta į Ragą[1] vienu pūtimu

1 Neišvengiama Realybė!

2 Kas toji Neišvengiama Realybė?

3 Kas tau leis žinoti, kas Neišvengiamoji Realybė yra?

4 Samūdiečiai ir ãdiečiai neigė Užklumpančią Negandą.[1]

[1] Užklumpanti Neganda yra vienas Teismo Dienos pavadinimų.

5 Samūdiečiai – juos sunaikino smarkus trenksmas.

6 Ãdiečiai – juos sunaikino triukšmingas, smarkus vėjas,

7 Alacho paskirtas jiems be perstojimo septynias naktis ir aštuonias dienas, kad matytumėte juos gulinčius negyvus, lyg tuščius palmių kamienus.

8 Ar matote nors kokius jų likučius?

9 Taip pat ir Faraonas, buvę anksčiau jo, ir apverstų miestų tautos darė nuodėmes,

10 nusižengdami savo Viešpaties pasiuntiniui. Tad Jis pagriebė juos triuškinančiu pagriebimu.

11 Iš tiesų, kai tvanas užtvino, Mes nešėme jus[1] laive ˹su Nojumi˺,

[1] T.y. jūsų protėvius.

[1] Teismo Dieną angelas papūs į Ragą ir visi žmonės mirs. Tada bus papūsta antrą kartą, ir visi žmonės prisikels (žr.: 39:68).

14 ir žemė ir kalnai bus pakelti ir sutriuškinti triuškinimu vienu –

15 tądien Neišvengiama Realybė įvyks.

16 Dangus bus perskeltas ir tądien trapus,

17 su angelais ant jo šonų. Tądien aštuoni ˹didingi angelai˺ neš savo Viešpaties Sostą virš savęs.

18 Tądien būsite pristatyti ˹prieš Alachą˺ ir jokios jūsų paslaptys neliks paslėptos.

19 Gavę savo įrašus dešinėse rankose sakys: „Štai, mano įrašas!

20 Iš tiesų, aš žinojau, kad su manimi bus atsiskaityta.“

21 Jie bus palaimos gyvenime,

22 aukštuose Rojaus soduose,

23 kurių vaisiai bus pasiekiami ranka.

24 ˹Jiems bus tarta˺: „Valgykite ir gerkite džiaugdamiesi dėl to, ką darėte praėjusiomis dienomis.“

25 Gavę savo įrašus kairėse rankose sakys: „Norėčiau, kad man nebūtų duotas įrašas mano 26ir kad nežinočiau nieko apie atsiskaitymą savo!

27 Norėčiau, kad mirtis būtų pabaiga!

28 Mano turtas man nesuteikė naudos.

29 Mano galia buvo atimta iš manęs.“

30 ˹Bus tarta˺: „Griebk juos ir surakink,

31 ir tada degink juos Pragare,

32 tada surakink juos grandinėmis, septyniasdešimties rankų ilgio.

33 Iš tiesų, jie netikėjo į Alachą, Didingiausią,

34 ir neskatino maitinti vargstančiųjų.

35 Tad šiandien čia jie neturės artimų draugų,

36 nei maisto, išskyrus pūlius iš žaizdų,

37 kuriuos valgys tik nuodėmingieji.“

38 Prisiekiu tuo, ką matote

39 ir ko nematote!

40 Iš tiesų, ˹Koranas˺ yra garbingo Pasiuntinio žodis.

41 Jis nėra proza poeto – koks mažas jūsų tikėjimas! –

42 nei murmėjimas pranašautojo – kaip mažai jūs susimąstote!

43 Tai apreiškimas Viešpaties pasaulių.

44 Jeigu jis [t.y. Pranašas Muhamedas] išsigalvojo kažką apie Mus,

45 Mes pagriebtume jį už dešinės rankos,

46 nukirstume jo aortą,

47 ir niekas iš jūsų negalėtų jo apsaugoti!

48 Iš tiesų, tai yra priminimas dievobaimingiems.

49 Iš tiesų, Mes žinome, kad dalis jūsų yra neigiantys tai.

50 Iš tiesų, tai taps nusivylimu atmetusiems tikėjimą.

51 Iš tiesų, tai yra aiški tiesa.

52 Tad aukštink Vardą savo Viešpaties Didingiausio!