67. Valdžia

Ši Mekos laikotarpio sūra pabrėžia Dievo galios išreiškimą per Jo kūriniją. Atmetę Dievą ir Prikėlimą gailėsis Pragare, o priėmę tikėjimą džiaugsis Rojuje. Absoliuti Dievo valdžia yra pateikta kontraste su stabų bejėgiškumu.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Palaimintas yra, Kurio Rankoje visa valdžia – Jis yra Galintis viską –

2 Kuris sukūrė mirtį ir gyvybę, kad išmėgintų, kurie jūsų bus geriausi darbuose – Jis yra Visa Galintis, Atleidžiantis –

3 Kuris sukūrė septynis dangus, vieną virš kito. Tu nematai kūrinijoje Maloningojo jokio trūkumo. Pažiūrėk dar syk! Ar matai nors kokį įtrūkimą?

4 Tada dar ir dar syk pažiūrėk – tavo žvilgsnis grįš nusižeminęs ir nuvargęs.

5 Išties Mes išpuošėme žemiausią dangų žvaigždėmis ir padarėme jas sviediniais šėtonams ˹užmėtyti˺ bei paruošėme jiems bausmę Liepsnos.

6 Atmetę savo Viešpatį kentės Pragaro bausmę. Koks prastas kelionės tikslas!

7 Kai bus Pragaran įmesti, jie girdės jo ˹siaubingą˺ kvėpavimą jam užverdant,

8 beveik pratrūkstant iš pykčio. Kiekvieną kartą, kai minia bus įmesta, jo saugotojai tars: „Ar neatėjo pas jus įspėjimo davėjas?“

9 Jie atsakys: „Taip, jis atėjo pas mus, bet mes laikėme jį melagiu ir tarėme: ‘Alachas neapreiškė nieko. Jūs esate smarkiai paklydę.’“

10 Jie pridurs: „Jeigu būtume pasiklausę ir susimąstę, nebūtume tarp gyventojų Liepsnos!“

11 Tad jie pripažins savo nuodėmes. Tegul traukiasi šalin Liepsnos gyventojai!

12 Iš tiesų, bijoję savo Viešpaties Jo nematydami turės atleidimą ir atlygį didį.

13 Ar kalbate slapčiomis, ar atvirai – Jis žino jūsų slapčiausias mintis.

14 Kaip Jis galėtų nežinoti Savo paties kūrinijos? Jis yra Subtilus,[1] Visa Suprantantis.

[1] Jis tiksliai supranta visus, įprastai nepastebimus ir sudėtingus dalykus. Taip pat Jo santykiai su Jo kūrinija yra subtilūs, dažnai nepastebimi, bet artimi.

15 Jis išlygino jums žemę, tad keliaukite joje ir valgykite iš jos aprūpinimo. Pas Jį yra prikėlimas.

16 Ar jaučiatės saugūs, kad Esantis danguje neprivers žemės jus praryti jai sudrebėjus?

17 O gal jaučiatės saugūs, kad Esantis danguje neužlies jus akmenų audra? Jūs sužinosite, koks buvo Mano įspėjimas!

18 Išties buvę anksčiau jų taip pat neigė. Tad koks ˹baisus˺ buvo Mano atsakas.

19 Ar jie nematė paukščių virš jų, išskleidžiančių ir suskleidžiančių savo sparnus? Tik Maloningasis laiko juos viršuje. Iš tiesų, Jis yra Matantis Viską!

20 Kokia galia gali jums padėti be Maloningojo? Atmetę tikėjimą yra nuklydime.

21 Kas jus aprūpins, jeigu Jis sulaikys Savo aprūpinimą? Ne! Jie įklimpę savo pasididžiavime ir tiesos neapkentime.

22 Kas yra geriau vedamas: ropojantis veidu žemyn, ar tiesiai einantis tiesiu keliu?

23 Sakyk, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Jis jus sutvėrė ir davė klausą, regą ir protą. Mažai esate dėkingi.“

24 Sakyk: „Jis paskleidė jus žemėje ir pas Jį būsite surinkti.“

25 Jie klausia: „Kada šis pažadas bus ištesėtas, jei sakote tiesą?“

26 Sakyk: „Tik Alachas tai žino. Iš tiesų, aš esu tik aiškaus įspėjimo davėjas.“

27 Kai jie matys tai artėjant, atmetusių tikėjimą veidai taps tamsiais ir jiems bus tarta: „Štai – ko jūs šaukėtės!“

28 Sakyk: „Pagalvokite – nepaisant to, ar Alachas sunaikins mane ir mano pasekėjus ar suteiks mums malonę – kas apsaugos atmetusius tikėjimą nuo skausmingos bausmės?“

29 Sakyk: „Jis yra Maloningasis. Į Jį mes tikime ir Juo pasikliaujame. Jūs sužinosite, kas yra aiškiai paklydęs.“

30 Sakyk: „Pagalvokite, jeigu jūsų vanduo susigertų į žemę, kas jums suteiktų šaltinio vandens?“