112. Tikėjimo tyrumas

Ši sūra, apreikšta Mekos laikotarpiu, apibrėžia Dievo sampratą islame. Ji paneigia stabmeldystę, trejybę ir ateizmą, kviesdama garbinti Vieną Dievą, Kūrėją, Kurio reikia visiems, bet Kuriam nieko nereikia.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Sakyk, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Jis – Alachas, Vienas,

2 Alachas – Išlaikytojas.[1]

3 Jis negimdė ir nebuvo pagimdytas,

4 ir nėra Jam lygių nė vieno.“

[1] Išlaikytojas (arab.: al-Ṣamad), reiškia Tą, Kuris yra reikalingas visiems. Be Jo neįmanoma būti, bet Jam pačiam nieko nereikia. Jis yra sau užtektinas ir amžinas.