106. Kureišių gentis

Ši Mekos laikotarpio sūra tęsia ankstesniosios temą, kalbėdama Mekos stabmeldžiams, kurių dauguma priklausė Kureišių genčiai. Joje pabrėžiamos jiems suteiktos malonės ir taip pratęsiamas ankstesnės sūros retorinis klausimas ir papeikimas už jų nedėkingumą Tam, Kuris šias malones suteikė.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Dėl Kureišiams įprasto saugumo,

2 saugumo jų karavanų ˹į Jemeną˺ žiemą ir vasarą ˹į Siriją˺ –

3 tegul garbina jie šių Namų Viešpatį,

4 Kuris pamaitino juos užėjus badui ir apsaugojo nuo baimės.