103. Laikas

Ši, Mekos laikotarpio sūra, dėmesį skiria minimaliems reikalavimams žmogaus išsigelbėjimui pomirtiniame gyvenime. Joje prisiekiama laiku, nes jis yra žmogaus turtas, kuris gyvenimui bėgant pastoviai mažėja. Kiekvienas žmogus turi stengtis išnaudoti savo laiką besiruošdamas Ateinančiam gyvenimui.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Prisiekiu laiku!

2 Iš tiesų, žmogus yra nuostolyje,

3 išskyrus priėmusius tikėjimą ir dariusius gera, ir kviečiančius vieniems kitus į tiesą, ir raginančius vieniems kitus būti kantriais.